aurora.serwis

Temat: Podstawy zarządzania - kilka definicji
...w modelu klasycznym, menedżerowie mogą zmniejszyć ryzyko i niepewność w wielu sytuacjach decyzyjnych. Oczywiście powinni oni jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że podejście to ma charakter „zalecenia” i nie trzymać się go aż tak, aby zapominać o własnym doświadczeniu i intuicji. Wreszcie powinni również wiedzieć, że nawet sprawne posługiwanie się modelem klasycznym nie gwarantuje sukcesu. 16. Zdefiniuj pojęcie zmiany organizacyjnej i wskaż czynniki działające na rzecz zmian Zmiana organizacyjna jest to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji. Zmiana planowana jest przygotowana i wprowadzona w sposób uporządkowany i terminowy, wyprzedzająca oczekiwane wydarzenie Zmiana dostosowawcza jest to reakcja na pojawienie się zdarzenia, ma, więc raczej charakter stopniowy.Akceptacja zmiany umożliwia wprowadzenie...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7330