aurora.serwis

Temat: Youth Business Poland
...poprzez zapewnienie opieki merytorycznej i wsparcie finansowe, w postaci dostępu do niskooprocentowanych pożyczek. Lokalne programy adaptują model YBI z uwzględnieniem kultury i potrzeb ekonomicznych danego społeczeństwa. W Polsce program Youth Business Poland prowadzony jest pod auspicjami Fundacji Inkubator Technologiczny, działającej w ramach British Polish Chamber of Commerce. Współorganizatorem programu jest firma Coaching Center. Pożyczki dla młodych przedsiębiorców udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu ‟Pierwszy Biznes”. Mentoring Najważniejszym elementem programu Youth Business Poland jest wsparcie Mentorów. Celem programu jest przyspieszenie tempa rozwoju, polepszenie efektów działania i podniesienie jakości funkcjonowania młodych firm. Przedsiębiorcy są wspierani przez doświadczonych Mentorów, którzy...
Źródło: biznesforum.nsv.pl/viewtopic.php?t=251Temat: Słowiański neokomunizm
...Edukacja na wszystkich szczeblach tak jak i służba zdrowia powinna być bezpłatna, chociaż program komunistów nie wyklucza współistnienia prywatnych szkół i zakładów opieki zdrowotnej. Szczególnie prospołecznym programem należy objąć młode małżeństwa - co ciekawe program KSS zakłada, że podstawą polityki społecznej każdego zdrowego państwa winien być właśnie rozwój rodziny (KSS proponuje nawet niskoprocentowe pożyczki dla młodych małżeństw w wysokości 200 000 koron). Wielką wagę przywiązują komuniści do mecenatu nad kulturą i dziedzictwem narodowym, którego ochronę uważają za priorytetowe zadanie państwa. Istotną rolę widzą też w ochronie tożsamości języków narodowych i postawieniu tamy kulturowej ekspansji amerykanizacji i kultury spod znaku Big Brothera. Zamierzają wspierać rodzimych twórców i zwiększać...
Źródło: forum-eurazja.yoyo.pl/viewtopic.php?t=32